Lịch khai giảng
Đăng ký trực tuyến
Liên kết website
Thực hành khai báo Thuế
Hướng dẫn thực hành khai báo thuế

- Hướng dẫn các văn bản, cài đặt phần mềm phục vụ quá trình kê khai thuế - báo cáo thuế;
- Hướng dẫn chi tiết quy trình thực hành kê khai thuế - báo cáo thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN;
- Thực hành kê khai trên phần mềm hỗ trợ kê khai bằng chứng từ thực tế;
- Hướng dẫn kỹ năng quyết toán thuế khi cơ quan thuế kiểm tra, các tình huống và cách thức điều chỉnh do kế toán làm sai sót và nhầm lẫn.
- Kết thúc khóa học, học viên thực hiện được các công việc:
- Lập được các báo cáo thuế theo kỳ và quyết toán cuối năm;
- Nắm được các nội dung khi làm việc với cơ quan thuế
- Biết cách cập nhật tra cứu các văn bản pháp luật mới nhất và thực hiện cài đặt nâng cấp phần mềm hỗ trợ kê khai thuế.