Lịch khai giảng
Đăng ký trực tuyến
Liên kết website
Kế toán tổng hợp
Kế toán tổng hợp - Thực hành bằng phần mềm KTVN

- Hướng dẫn lập các loại chứng từ kế toán;
- Hướng dẫn nhập chứng từ;
- Hướng dẫn lập các sổ kế toán chi tiết, tổng hợp và lập báo cáo tài chính;
- Thủ thuật kế toán, thủ thuật cân đối lãi, lỗ cho doanh nghiệp
- Kết thúc khóa học, học viên thực hiện được các công việc:
- Xây dựng được hệ thống chứng từ và sổ sách kế toán tại một doanh nghiệp;
- Lập được các loại chứng từ kế toán theo quy định;
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán KTVN;
- Cân đối, điều chỉnh sổ liệu, kết chuyển số liệu và lập các sổ kế toán chi tiết, tổng hợp và Báo cáo tài chính.