Lịch khai giảng
Đăng ký trực tuyến
Liên kết website
Dịch vụ Kế toán - Thuế

A. Dịch vụ kế toán trọn gói

Quý công ty đang phân vân làm thế nào để công tác kế toán của công ty thực hiện đúng quy định của các cơ quan quản lý, đồng thời phải thực hiện được muc tiêu của công ty hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ thay mặt cho nhân viên kế toán thực hiện các công việc
1. Thực hiện kê khai, đăng ký thuế ban đầu.
2. Thiết lập và xây dựng hệ thống sổ sách kế toán ban đầu.
3. Làm các thủ tục đóng thuế môn bài, đăng ký mua/In hóa đơn lần đầu.
4. Kiểm tra các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật.
5. Lập các sổ sách kế toán chi tiết và tổng hợp.
6. Lập các báo cáo thuế gửi cho cơ quan thuế hàng tháng, hàng quý và hàng năm theo quy định.
7. Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế hàng năm.
8. Làm việc và giải trình với cơ quan thuế thay cho doanh nghiệp trong phạm vi công việc đã thực hiện.

B. Nhận làm dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng

Chúng tôi sẽ thay mặt kế toán của quý công ty thực hiện kê khai và lập các báo cáo thuế theo tháng, quý và quyết toán năm đảm bảo theo yêu cầu của cơ quan thuế.
Công việc chúng tôi sẽ thực hiện:
1. Hàng thángvà quý, chúng tôi nhận bản sao hóa đơn đầu vào và đầu ra đã phát sinh do khách hàng tập hợp và các sổ sách kế toán liên quan.
2. Kiểm tra tính hợp pháp của các hóa đơn và tính hợp lệ của sổ sách kế toán liên quan.
3. Thay Doanh nghiệp lập và nộp tờ khai, báo cáo thuế hàng tháng, quý và năm.
4. Thay mặt doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuếkhi kiểm tra.